Het ecologische wonder: kurk

Oude kurkboom.

Het Ecologische wonder

Het kurkmirakel in't kort

 • A friend for life
 • Kurk is een ecologisch wonder
 • Kurkindustrie is een geef-geefsituatie
 • Kurk is ‘next level’ duurzaamheid
 • Kurk is enorm veelzijdig in zijn gebruik
 • Kurkproductie is eerlijk van begin tot einde, doorheen het hele proces van ontginnen tot verwerken tot verkoop

Geef–geefsituatie

 • De kurkboom komt pas helemaal tot zijn recht door de passie en de vakkundigheid van zijn verzorgers.
 • Kurkbomen worden manueel gepeld. Tot op heden is er geen enkele machine die dit minutieuze proces kan overnemen. Het vereist een ongezien vakmanschap en jarenlange ervaring. Het is een stiel die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
 • De kurkboeren houden van hun bomen en noemen hen met veel trots ‘vrienden voor het leven’. Een kurkboom blijft dan ook grondstoffen voorzien als ze met de juiste zorg worden omringd.
 • De kurkboeren zijn de hoogst betaalde arbeiders in Europa. Hun werk is van zo’n groot nationaal en ecologisch belang dat ze op alle niveaus goed verzekerd en voorzien worden.
 • De kurkboeren moeten onthaasten om hun job zo goed mogelijk te doen. Ze worden niet betaald naargelang de hoeveelheid kurk ze produceren, maar op basis van de uren arbeid die ze presteren. Op deze manier wil de overheid waken over de kwaliteit van het ontginningsproces, zodat de gezondheid van de bomen te allen tijde beschermd wordt.

Een stap verder dan duurzaamheid.

 • De kurkboom is een vriend voor het leven.
 • Er wordt geen enkele boom geveld of beschadigd
 • Kurk wordt ontgonnen uit de bast van de kurkbomen.
 • Het is een onuitputtelijke hernieuwbare bron. Na het pellen van de schors, zal de schors opnieuw aangroeien. Dit proces duurt gemiddeld 8 jaar.
 • Om zijn schors te kunnen vernieuwen zal de kurkboom C02 in grote hoeveelheden opslaan. Hierdoor is de boom in staat om 3 tot 5 keer meer CO2 op te nemen en om te zetten in broodnodige zuurstof.
 • De totale C02-opnamecapaciteit van de kurkbossen wordt geschat op een 10 tot 12 miljoen ton per jaar.
 • Een unieke, duurzame samenwerking tussen mens en natuur.

Amazonewoud van Europa

 • De kurkbossen zorgen voor een ongezien en uniek ecosysteem met een enorme biodiversiteit.
 • Kurkbomen zorgen voor het behoud van de fragiele bodem en het vasthouden van kostbaar en schaars grondwater.
 • Zonder kurkbomen zou het landschap zeer snel veranderen in woestenijen. Droog, dor en onmogelijk om iets te verbouwen. Deze stukken land zouden onbewoonbaar worden voor mensen en dieren zouden massaal wegtrekken. De plaatselijke fauna en flora zou snel verdwijnen om nooit meer terug te keren.
 • Kurkbossen ondersteunen de grootste biodiversiteit in Europa en zorgen voor een eeuwenoud en kostbaar landschap, maar beschermen ook tal van bedreigde diersoorten.
Open chat